Bağış ve Zekat

Derneğimize yapılan bağışlar, yetimlere götürülen hizmetlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Zekat fitre gibi yapılan yardımların doğrudan kişilere ulaşmasına dikkat edilirken, alınan bağışlar yetim merkezinin hizmet vermesi için gerekli harcamalarda kullanılmaktadır. Tüm harcamalar ve yapılan dağıtımlar dernek resmi kayıtları ile raporlanmaktadır.

Bayır Bucak Yetimleri Koruma Derneği

Üye Aidat
Kuveyt Türk
TR42 0020 5000 0940 1138 0000 01
—————–

Genel Bağış
Kuveyt Türk
TR15 0020 5000 0940 1138 0000 02
—————–

Yetim Gönüllüsü
Kuveyt Türk
TR85 0020 5000 0940 1138 0000 03
—————–

Zekat Hesabı
Kuveyt Türk
TR58 0020 5000 0940 1138 0000 04

—————–

Fitre Hesabı
Kuveyt Türk
TR20 0020 5000 0940 1138 0000 09

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close