Genel Kurul İlanı – 2022

Bayır Bucak Yetimleri Koruma Derneği

Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi

Bayır Bucak Yetimleri Koruma Derneği, 3. Genel Kurul toplantısı, Hacı Bayram, Şht. Keskin Sk. No:15, 06050 Altındağ/Ankara adresinde Mahmud Esad Coşan Kültür Merkezinde 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13:30’da başlayacak toplantı ile icra edilecektir. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda aynı adreste 24 Nisan 2022 tarihinde  saat 13:30’da başlayacak toplantı ile icra edilecektir.

Katılımlarınızı önemle rica ederiz.

28 Mart 2022

Saygılarımla,

Fatih Mehmet GÜLEÇ

Gündem :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Seçimi
 3. Dernek Başkanı Konuşma ve Yönetim Kurulu Rapor Sunumu
 4. Sayman Raporu ve Dernek Tahmini Bütçesinin sunumu ve kabulü
 5. Denetleme Kurul Raporu sunumu ve kabulü
 6. Dernek organlarının seçimi
 7. Seçilen Yönetim Kurulunu temsilen yapılacak konuşma
 8. Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ve Tüzük Değişikliğine Dair Oylamalar 
  1. Derneğin hukuki temsili için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve bu yetkinin yönetim kurulunca belirlenecek bir avukata vekaleten verilebilmesi
  2. Taşınır/Taşınmaz Mal Alımı ve kiralama Yetkisi verilmesi
  3. Dernek Merkezinin Ankara’ya alınması, bu hususa ilişkin resmi süreçlere ilişkin yetki verilmesi
  4. Yetim Eğitim Vakfı kuruluşu için derneğin tüm imkanları ile destek olunmasına ilişkin yetki verilmesi
  5. Yurt içinde ve Yurt Dışında eğitim odaklı tesislerin açılması, yurt içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine olunarak Kurslar açılmasına yönelik yetki verilmesi
 9. Dilekler, Temenniler ve Kapanış
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close